کد خطا iTunes را پیدا کنید

هنگام استفاده از آیتونز; ممکن است پیام های هشدار را که حاوی اشکال خطا خاص هستند مشاهده کنید; برای دریافت کمک بیشتر، کد خطا را پیدا کنید.

این یک لیست از رایج ترین شماره های خطا است; کد اشتباه خود را انتخاب کنید تا یاد بگیرید چه کاری انجام دهید; اگر پیام هشدار که مشاهده می کنید حاوی یک کد خطا با عدد منفی باشد; فقط شماره را بدون علامت منفی جستجو کنید. 

۲، ۶ ، ۹، ۱۷ ، ۵۳ ، ۵۴ و ۶۹
۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۳۱۰
۱۲۰۲ ،  ۱۴۱۵ ، ۱۴۱۷ ، ۱۴۱۸ ، ۱۴۲۸ ، ۱۴۲۹ ، ۱۴۳۰ ، ۱۴۳۶ ، ۱۴۳۹ ، ۱۶۷۱
۲۵۰۳
۳۱۹۴ ، ۳۲۱۲، ۳۲۵۳ ، ۳۲۵۹
۴۰۰۵ ، ۴۰۱۳ ، ۴۰۱۴
۵۰۰۰ ، ۵۰۰۲
۱۳۰۱۰، ۱۳۰۱۴
۴۵۰۵۴
۰xE
۰x80090318

 

اگر کد خطا را در لیست مشاهده نکنید; مراحل پایانی را برای حل خطاهای آیتونز امتحان کنید

اگر کد خطای شما را نمیبینید و در حال تلاش برای بازگرداندن یا به روزرسانی آیفون، آیپد یاآیپد تاچ هستید این مراحل را امتحان کنید .


کمک بیشتری دریافت کنید

فهرست
×