پشتیبانی

چنانچه در نصب و یا استفاده از خدمات سیبانه به کمک نیاز دارید از این بخش استفاده کنید:

– روزها و ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه    ۹ الی ۱۶

روابط عمومی

چنانچه قصد انتشار اپلیکیشن خود در سیبانه و یا ارتباط با روابط عمومی سیبانه را دارید با شماره زیر تماس برقرار نمایید:

– روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه    ۹ الی ۱۶

فهرست