چگونه به شما کمک کنیم؟

ما گزینه‌های زیر را در اختیار شما قرار داده ایم.

چت واتساپ

ساعت کاری

 از ساعت ۹ الی ۱۶

شنبه تا پنجشنبه

تماس

ساعت کاری

 از ساعت ۹ الی ۱۶

شنبه تا پنجشنبه

ایمیل

ساعت کاری

 ۲۴ ساعته

۷ روز هفته

بات تلگرام

ساعت کاری

  ۲۴ ساعته

۷ روز هفته

چت واتساپ

ساعت کاری

از ساعت ۹ الی ۱۶

شنبه تا پنجشنبه

تماس با سیبانه

تماس

ساعت کاری

از ساعت ۹ الی ۱۶

شنبه تا پنجشنبه

گفتگو با پشتیبان اپل

ایمیل

ساعت کاری

۲۴ ساعته

شنبه تا پنجشنبه

پشتیبانی برای محصولات اپل

بات تلگرام

ساعت کاری

۲۴ ساعته

شنبه تا پنجشنبه

چت واتساپ

ساعت کاری این بخش از ۹ الی ۲۳ می باشد.

شنبه تا پنجشنبه

تماس

ساعت کاری این بخش از ۹ الی ۱۶ می باشد.

شنبه تا پنجشنبه

بات تلگرام

ساعت کاری این بخش ۲۴ ساعته می باشد.

۷ روز هفته

ایمیل

ساعت کاری این بخش ۲۴ ساعته می باشد.

۷ روز هفته

چت

ساعت کاری

از ساعت ۹ الی ۱۲

شنبه تا پنجشنبه

چت

ساعت کاری

از ساعت ۹ الی ۱۲

شنبه تا پنجشنبه

چت

ساعت کاری

از ساعت ۹ الی ۱۲

شنبه تا پنجشنبه

چت

ساعت کاری

از ساعت ۹ الی ۱۲

شنبه تا پنجشنبه

چت واتس آپ

ساعت کاری این بخش از ۹ الی ۱۶ می باشد.

شنبه تا پنجشنبه

تماس

ساعت کاری این بخش از ۹ الی ۱۶ می باشد.

شنبه تا پنجشنبه

بات تلگرام

ساعت کاری این بخش ۲۴ ساعته می باشد.

۷ روز هفته

ایمیل

ساعت کاری این بخش ۲۴ ساعته می باشد.

۷ روز هفته

همیار اپل سیبانه

همیار اپل سیبانه

کارشناسان ما در این بخش آماده هستند تا به سوالات شما در مورد محصولات اپل پاسخگو باشند.

فهرست