آیفون، آیپد، یا آیپاد لمسی خود را مجدد راه اندازی کنید.

مراحل را برای راه اندازی مجدد دستگاه خود دنبال کنید.

 

از نحوه چگونگی راه اندازی مجدد دوباره آشنا شوید.

 

راه اندازی مجدد آیفون

راه اندازی مجدد آیفون X یا بعد از آن

۱. دکمه ی سمت و دکمه ی کاهش صدا را فشار داده و نگه دارید تا نشانگر ظاهر شود.

۲. لغزنده را بکشید تا دستگاهتان کاملا خاموش شود. *

۳. بعد از اینکه دستگاه شما خاموش می شود، دکمه سمت را فشار داده و نگه دارید تا لوگوی اپل را مشاهده کنید.

راه اندازی مجدد آیفون خود را ۸ یا  قبل تر و یا آی پاد لمسی

۱. دکمه سمت را فشار داده و نگه دارید تا نشانگر ظاهر شود.

۲. لغزنده را بکشید تا دستگاهتان کاملا خاموش شود. *

۳. پس از اینکه دستگاه خاموش شد، کلید بالا (یا سمت)را فشار داده و نگه دارید تا لوگوی اپل را مشاهده کنید.

* با iOS 11 یا بالاتر، می توانید دستگاه خود را با رفتن به تنظیمات>عمومی> خاموش کردن دستگاه خاموش کنید.

راه اندازی مجدد آیپد خود را با فیس آیدی

۱. دکمه بالا و یا دکمه کاهش صدا را فشار داده و نگه دارید تا نشانگر ظاهر شود.

۲. لغزنده را بکشید تا دستگاهتان کاملا خاموش شود. 

۳. بعد از اینکه دستگاه شما خاموش می شود، دکمه بالا را فشار داده و نگه دارید تا لوگوی اپل را مشاهده کنید.

iPad خود را با دکمه صفحه اصلی راه اندازی مجدد کنید

۱. دکمه سمت را فشار داده و نگه دارید تا نشانگر ظاهر شود.

۲. لغزنده را بکشید تا دستگاهتان کاملا خاموش شود. 

۳. پس از اینکه دستگاه خاموش شد، کلید بالا (یا سمت) را فشار داده و نگه دارید تا لوگوی اپل را مشاهده کنید.

۱. شما همچنین می توانید دستگاه خود را با رفتن به تنظیمات> عمومی> خاموش کردن دستگاه خاموش کنید.
۲. با استفاده از iOS 11 یا بالاتر، می توانید دستگاه خود را با رفتن به تنظیمات> عمومی> خاموش کردن دستگاه خاموش کنید.

اگر دستگاه iOS شما یخ زده باشد یا روشن نشد

اگر دستگاه iOS خود را یخ زده یا روشن نشد آنچه را که باید انجام دهید یاد بگیرید .