امنیت فداشدنی نیست

بسیاری از کاربران آیفون، به دلیل ویژگی‌های امنیتی خوب شرکت اپل اقدام به خرید این محصول می‌کنند. ار این رو ما نیز در طراحی و توسعه سیبانه بر این اساس پیش رفته و نصب اپ استور سیبانه دقیقا بر اساس روش مورد تایید اپل صورت می‌پذیرد .

اپلیکیشن‌های اورجینال و مورد تایید اپل

در توسعه سیبانه سعی شده محیطی بومی سازی شده بر اساس نیازهای کاربران ایرانی مورد توجه قرار گیرد و اپلیکیشن‌های اورجینال و مورد تایید اپل که امکان انتشار در در اپ استور اپل را داشته‌اند امکان انتشار در سیبانه را داشته باشند. کاربران سیبانه‌ میتوانند به آسانس به نسخه‌های تایید شده اپلیکیشن‌ها بدون نیاز به داشتن اپل آیدی دسترسی داشته باشند

 

اپلیکیشن‌های ایرانی و مورد تایید 

امروزه دسترسی آسان به اپلیکیشن‌های ایرانی به دغدغه کاربران آیفون تبدیل شده است ما در سیبانه سعی کرده‌ایم بخش قابل توجه و مورد نیاز کاریران را در این راستا تامین کنیم بخش عمده‌ای از رمزساز‌های بانکی در کنار اپلیکیشن‌های تایید شده ایرانی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های اپ استور سیبانه را شامل می‌شود.

 

 

اپ استور سیبانه