همراه بانک

نصب برنامه های بانکی

استفاده از امکانات بانکی توسط همراه بانک ها روز به روز در حال افزایش است ولی از سویی به علت عدم وجود نرم افزار بانک های ایرانی در App Store کابران ایرانی در استفاده از چنین امکاناتی دچار محدودیت شده اند. سیبانه تصمیم به ارایه نرم افزارهای اصلی بانک ها در سیستم خود نموده است تا بخشی از نیاز کاربران ایرانی استفاده کننده از آیفون و آیپد را رفع کرده باشد.

همراه بانک ها

۱. ابتدا نرم افزار بانکی مورد نظر را از سیبانه انتخاب کنید.

دانلود همراه بانک

۲. گزینه دریافت را انتخاب نمایید و منتظر بمانید تا نرم افزار بانکی
مورد نظر بر روی آیفون و یا آیپد شما نصب گردد.

نرم افزار همراه بانک

۳پس از نصب نرم افزار بانکی مورد نظر به نرم افزار Settings در
آیفون و یا آیپد خود مراجعه نموده و آنرا اجاره کنید.

موبایل بانک

۴. در قسمت جست و جو در نرم افزار Settings عبارت 
Device Management را تایپ کرده و آنرا انتخاب کنید.

تلفن بانک

۵. وارد قسمت Device Manegement شده و پروفایل
نرم افزار ایرانی مورد نظر را تایید کنید.

نرم افزار همراه بانک

۶.  پروفایل نرم افزار ایرانی مورد نظر را Trust نمایید.